کانون فرهنگی و هنری مسجد صاحب الزمان (عج) "بصیر"

معرفی فعالیت های کانون فرهنگی و هنری مسجد صاحب الزمان (عج) "بصیر"

کانون فرهنگی و هنری مسجد صاحب الزمان (عج) "بصیر"

معرفی فعالیت های کانون فرهنگی و هنری مسجد صاحب الزمان (عج) "بصیر"

شورای مرکزی کانون فرهنگی مسجد صاحب الزّمان (عج) تشکیل جلسه داد


هشتمین جلسه شورای مرکزی کانون فرهنگی مسجد صاحب الزّمان (عج) برگزار گردید.
در این جلسه اعضای محترم این شورا، به مسائلی از قبیل: تعیین حیطه فعالیت کانون، معرّفی اولویت‌های جامعه هدف (طبقه بندی مخاطبین فعالیت کانون بر اساس آسیب پذیری آنها) و تصویب سر فصل های برنامه اجرایی کانون در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ ه‌ش بر مبنای مناسبت‌های مذهبی، انقلابی و ملّی؛ پرداختند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۲۰